Jelentkezés

Ha Ön az NKE Nyelvvizsgaközpontban kíván ORIGÓ vizsgát tenni, az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. vizsgaszabályzata szerint jelentkezésére 2019. február 1-től az alábbi szabályok érvényesek: 

Nyelvvizsgára jelentkezni kizárólag online lehet, az ELTE Origó Vizsgaközpont erre a célra kialakított elektronikus felületén keresztül. A más módon beérkező vizsgajelentkezés érvénytelen.

A vizsgajelentkezés csak akkor érvényes, ha a (pót)jelentkezési határidő lejártáig az online felületen a jelentkező befejezi a jelentkezési folyamatot, azaz ha mind az adminisztratív jelentkezést, mind a díjbefizetés igazolását teljesítette. A megkezdett, de (pót)jelentkezési határidőig be nem fejezett jelentkezést az adott vizsgaidőszakra a Vizsgaközpont nem tudja figyelembe venni.

A vizsgázó jelentkezéskor kiválasztja azt a vizsgahelyet, ahol lehetőség szerint vizsgázni szeretne, melyet a beosztás elkészítésekor prioritásként kezelnek, de a vizsgahely ettől az egyes vizsgaesemények vagy minden vizsgaesemény vonatkozásában eltérhet. Abban az esetben, ha egy adott vizsgahely az előre jelzett időpontban a jelentkezők alacsony száma vagy egyéb ok miatt mégsem tud vizsgát szervezni, és a vizsgázó nem él a vizsga későbbi időpontra helyezésének lehetőségével, a Vizsgaközpontnak joga van áthelyezni a vizsgát egy másik, helyben vagy egy másik városban található vizsgahelyére.  

A jelentkezőnek a jelentkezés naptári évében 14. életévét be kell töltenie.

Pótjelentkezés:

Az ELTE Origó Vizsgaközpont pótjelentkezési határidőt is kitűzhet, de erre nem feltétlenül kerül sor minden hónapban. A pótjelentkezési határidőt az ELTE Origó Vizsgaközpont a honlapján teszi közzé.

Pótjelentkezés esetén a vizsgadíjat és a különeljárási díjat egyben kell megfizetni és ilyenkor a befizetést csak utalással vagy banki pénztári befizetéssel lehet teljesíteni.

Személyes adatok:

Jelentkezéskor a vizsgázó személyes adatait az érvényes személyazonosító okmányában szereplő adatokkal egyezően köteles megadni, annak figyelembe vételével, hogy a vizsgán személyazonosságát igazolnia kell és sikeres vizsga esetén a bizonyítványát ezekkel az adatokkal egyezően fogják kiállítani. A diákigazolvány nem minősül személyazonosító okmánynak.

FONTOS VÁLTOZÁS! A vizsgázó a jelentkezéskor megadott személyes adatai módosítását az adott vizsgaidőszakra vonatkozóan kizárólag az ELTE Origó Vizsgaközpont által kijelölt adategyeztetési határidőig kérheti. Személyes adatok módosítására az adott vizsgajelentkezéshez kapcsolódóan ezt követően nincs lehetőség.

A vizsgák minden esetben adategyeztetéssel kezdődnek, ennek alkalmával a vizsgázó érvényes és eredeti személyazonosító okmánnyal köteles igazolni magát és megadott adatai helyességét. A diákigazolvány nem minősül személyazonosító okmánynak. Ha ezen adategyeztetéskor eltérés mutatkozik a személyazonosító okmányban szereplő adatok és a regisztrációkor megadott személyes adatok között, akkor a vizsgázó a VIZSGÁN NEM VEHET RÉSZT. A vizsgázó ilyenkor kérheti adatai kijavítását, de csak a halasztás szabályai szerint pótolhatja a vizsgát. A vizsga adott vizsgaidőszakon belüli pótlására ebben az esetben nincs lehetőség.

Értesítés: Az írásbeli és szóbeli vizsgák idejéről és helyéről legalább 10 naptári nappal a vizsga kezdete előtt írásban (e-mailben és az online fiókon keresztül) értesíti a jelentkezőt, és tájékoztatja a vizsgával kapcsolatos jogairól, valamint kötelességeiről.

További információt készséggel szolgáltat az NKE Nyelvvizsgaközpont előadója, valamint a vizsgákkal kapcsolatos minden egyéb tudnivaló megtalálható az ELTE Origó Nyelvi Centrum honlapján (http://www.onyc.hu/) is.

Az NKE Nyelvvizsgaközpont címe:  1101 Budapest Hungária krt. 9–11. III. épület, földszint 014.

Telefon: 432-9000/29-639

Ügyfélfogadás ideje:

hétfő:        09.00–12.00
kedd:        13.00–15.00
szerda:      09.00–12.00
csütörtök: 13.00–15.00