Jelentkezés

Általános tájékoztató

Ha Ön az NKE Nyelvvizsgaközpontban kíván ORIGÓ vizsgát tenni, az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. vizsgaszabályzata szerint jelentkezésére az alábbi szabályok érvényesek: 

Nyelvvizsgára jelentkezni kizárólag online lehet, az ELTE Origó Vizsgaközpont erre a célra kialakított elektronikus felületén keresztül. A más módon beérkező vizsgajelentkezés érvénytelen.

A vizsgajelentkezés csak akkor érvényes, ha a (pót)jelentkezési határidő lejártáig az online felületen a jelentkező befejezi a jelentkezési folyamatot, azaz ha mind az adminisztratív jelentkezést, mind a díjbefizetést teljesítette. A megkezdett, de (pót)jelentkezési határidőig be nem fejezett jelentkezést az adott vizsgaidőszakra a Vizsgaközpont nem tudja figyelembe venni.

A vizsgázó jelentkezéskor kiválasztja azt a vizsgahelyet, ahol lehetőség szerint vizsgázni szeretne, melyet a beosztás elkészítésekor prioritásként kezelnek, de a Vizsgaközpont ettől az egyes vagy akár minden vizsgaesemény vonatkozásában is eltérhet.  

A jelentkezőnek a jelentkezés naptári évében 14. életévét be kell töltenie.

Pótjelentkezés:

Az ELTE Origó Vizsgaközpont pótjelentkezési határidőt is kitűzhet, de erre nem feltétlenül kerül sor minden hónapban. A pótjelentkezési határidőt az ELTE Origó Vizsgaközpont a honlapján teszi közzé. Pótjelentkezés esetén a vizsgadíjat és a pótjelentkezésre vonatkozó különeljárási díjat is meg kell fizetni.

Személyes adatok:

Jelentkezéskor a vizsgázó személyes adatait az érvényes személyazonosító okmányában szereplő adatokkal egyezően köteles megadni, annak figyelembe vételével, hogy a vizsgán személyazonosságát igazolnia kell. A diákigazolvány nem minősül személyazonosító okmánynak.

A Vizsgaközpont a vizsgázó személyes adatait a magyarországi központi személyi adatnyilvántartással egyezteti. Sikeres azonosítást követően a vizsgázó a vizsgafiókjában és a vizsgalapokon a központi nyilvántartásból származó adatait látja, melyeket nem lehet megváltoztatni. Sikeres vizsga esetén ezek az adatok kerülnek a bizonyítványra. Sikertelen azonosítás esetén  a vizsgázó adatait az Oktatási Hivatal vagy a Vizsgaközpont megkeresésére, lehetőség van javítani egy web formanyomtatványon keresztül.  

Értesítés:

A vizsgahely az írásbeli és szóbeli vizsgák idejéről és helyéről legalább 10 naptári nappal a vizsga kezdete előtt írásban (e-mailben és az online fiókon keresztül) értesíti a jelentkezőt, és tájékoztatja a vizsgával kapcsolatos jogairól, valamint kötelességeiről.

További információt készséggel szolgáltat az NKE Nyelvvizsgaközpont előadója, valamint a vizsgákkal kapcsolatos minden egyéb tudnivaló megtalálható az ELTE Origó Nyelvi Centrum honlapján (http://www.onyc.hu/) is.

 

Az NKE Nyelvvizsgaközpont címe:  1101 Budapest Hungária krt. 9–11. III. épület, földszint 014.

Telefon: 432-9000/29-639

Ügyfélfogadás ideje:

hétfő:        09.00–12.00
kedd:        13.00–15.00
szerda:      09.00–12.00
csütörtök: 13.00–15.00