Vizsgadíjak

 

A 30/2020. számú rektori utasítás értelmében a honvéd tisztjelölt hallgatók számára a diploma megszerzéséhez előírt katonai szaknyelvi nyelvvizsga első alkalommal ingyenes. A megismételt nyelvvizsga térítésköteles.


A 2020. szeptember 1-től érvényben lévő vizsgadíjak (forintban értendő)

Vizsga típusa

         Szint 1.        Szint 2.         Szint 3.
Beszédértés  L            6.000,-          6.000,-           6.500,-
Beszédkészség  S          6.500,-          7.500,-           9.000,-
Írott szöveg értése              R          6.500,-          8.000,-           8.000,-
Íráskészség  W          7.000,-          8.500,-           10.500,-
Összesen          26.500,-        30.000,-          34.000,-

 

A nyelvvizsgákhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak:


Halasztási díj: 
Vizsgahalasztás díja 4.000.-Ft 
Halasztási kérelem

Vizsgadolgozat tételes magyarázatának díja:
Amennyiben a vizsgázó vizsgadolgozata tételes magyarázatát kéri a Nyelvvizsgaközponttól, külön erre a célra,
előre egyeztetett időpontban rendelkezésre álló szakcsoportvezető vagy oktató igénybevételével, akkor a részvizsgadíj 20%-át köteles megfizetni.


Vizsgaeredmény felülvizsgálati kérelmének díja:
Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálati kérelmében harmadik értékelő által történő újraértékelést is kérelmez,
akkor a részvizsgadíj (készség díja) 20%-át köteles megfizetni.
Felülvizsgálati kérelem


NATO STANAG 6001 tanúsítvány újranyomtatásának díja:
Tanúsítvány újranyomtatásának díja 2.000.- Ft
Kérelem tanúsítvány pótlására


Nyelvvizsga-bizonyítvány újranyomtatásának díja: 
A Nyelvvizsga bizonyítvány újranyomtatásának díja, amennyiben a vizsgázó hibájából (rossz adatközlés) történik, a nyomdai költségek 300%-a. 
Bizonyítványt akkor nyomtatnak újra, ha a vizsgázó NEVÉBEN hiba van. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a második keresztnév nem szerepel a bizonyítványon.
Ha a születési hely vagy idő téves, akkor un. hatósági igazolást állítanak ki, amelyet a vizsgázó a bizonyítványhoz csatol.
Új bizonyítványt névváltozás miatt csak egyetlen speciális esetben állítanak ki, nem-váltás esetén.
Bizonyítványt a fenti esetekben csak egy éven belül nyomtatnak újra.

Vizsgalemondás: 

Amennyiben a vizsgázó a jelentkezési határidőig lemondja vizsgáját, számára a vizsgadíj 100%-a visszatérítésre kerül.

A jelentkezési határidő után történt vizsgalemondás esetén a visszatérítés összege a befizetett vizsgadíj 50%-a abban az esetben, ha a lemondás a vizsgaidőszak kezdete előtti napig megtörténik.
Az első vizsganaptól kezdve lemondás esetén visszatérítésre nincs lehetőség.

A halasztott vizsga díjának visszaigénylésére szintén nincs lehetőség.


A lemondás történhet az online fiókjában elektronikusan, vagy személyesen a Vizsgaközpontban egy nyomtatvány kitöltésével.