Vizsgadíjak

Felhívjuk honvéd tisztjelölt hallgatóink figyelmét, hogy számukra a nyelvvizsgadíj befizetésének rendje megváltozott.

Ezzel kapcsolatosan keressék a Nyelvvizsgaközpontot!

Köszönjük!

 

 

A 2018. június 1-től érvényben lévő vizsgadíjak (forintban értendő)

Vizsga típusa

         Szint 1.        Szint 2.         Szint 3.
Beszédértés  L            5.000,-          6.000,-           6.500,-
Beszédkészség  S          4.500,-          6.000,-           7.000,-
Írott szöveg értése              R          5.500,-          7.000,-           8.000,-
Íráskészség  W          5.000,-          7.000,-           8.500,-
Összesen          20.000,-        26.000,-         30.000,-

 

A nyelvvizsgákhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak:


Halasztási díj: 
Vizsgahalasztás díja 3.000.-Ft
Halasztási kérelem

Vizsgadolgozat tételes magyarázatának díja:
Amennyiben a vizsgázó vizsgadolgozata tételes magyarázatát kéri a Nyelvvizsgaközponttól, külön erre a célra,
előre egyeztetett időpontban rendelkezésre álló szakcsoportvezető vagy oktató igénybevételével, akkor a részvizsgadíj 20%-át köteles megfizetni.


Vizsgaeredmény felülvizsgálati kérelmének díja:
Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálati kérelmében harmadik értékelő által történő újraértékelést is kérelmez,
akkor a részvizsgadíj (készség díja) 20%-át köteles megfizetni.
Felülvizsgálati kérelem


NATO STANAG 6001 tanúsítvány újranyomtatásának díja:
Tanúsítvány újranyomtatásának díja 2.000.- Ft
Kérelem tanúsítvány pótlására


Nyelvvizsga-bizonyítvány újranyomtatásának díja: 
A Nyelvvizsga bizonyítvány újranyomtatásának díja, amennyiben a vizsgázó hibájából (rossz adatközlés) történik, a nyomdai költségek 300%-a. 
Bizonyítványt akkor nyomtatnak újra, ha a vizsgázó NEVÉBEN hiba van. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a második keresztnév nem szerepel a bizonyítványon.
Ha a születési hely vagy idő téves, akkor un. hatósági igazolást állítanak ki, amelyet a vizsgázó a bizonyítványhoz csatol.
Új bizonyítványt névváltozás miatt csak egyetlen speciális esetben állítanak ki, nem-váltás esetén.
Bizonyítványt a fenti esetekben csak egy éven belül nyomtatnak újra.

Vizsgalemondás: 
A vizsgázó által történt vizsgalemondás esetén a visszatérítés összege a befizetett vizsgadíj 50%-a.