KER megfeleltetés

A NATO STANAG 6001 nyelvvizsgarendszer megfeleltetése
a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjeinek

A Nyelvvizsgaközpont megfeleltette a NATO STANAG 6001 katonai szaknyelvi nyelvvizsgájának szintjeit a Közös Európai Referenciakeret hatfokú skálájának. A 2006. szeptember elseje után kiállított vizsgabizonyítványok már tartalmazzák a KER szerinti besorolás szintjeit is. Az alábbi táblázat szemlélteti a konkrét szintbesorolást.

A NATO STANAG 6001
katonai egynyelvű szaknyelvi
nyelvvizsgarendszer szintjei

Az Európa Tanács hatfokú
skálájának szintjei

NATO STANAG 6001
Felsőfok

Listening 3
Speaking 3
Reading 3
Writing 3

C1

NATO STANAG 6001
Középfok

Listening 2
Speaking 2
Reading 2
Writing 2

B2

NATO STANAG 6001
Alapfok

Listening 1
Speaking 1
Reading 1
Writing 1

B1

 

A Közös Európai Referenciakeret (KER) iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk a www.keronline.hu honlapot, mely bemutatja a KER nyelvtudásszint leírásait és gyakoroltatja használatukat.