Felülvizsgálati kérelem

Vizsgaeredmény felülvizsgálati kérelem

A vizsgázó az eredmény közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel élhet a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Méltányossági kérelem nincs.

A jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással benyújtott felülvizsgálati kérelem ingyenes.
Amennyiben a vizsgázó bármely részvizsgájának harmadik tanár által történő újraértékelését kéri, a felülvizsgálati kérelem díjköteles. A felülvizsgálati díj a részvizsgadíj 20%-a.

A befizetendő felülvizsgálati díjakat itt tekintheti meg.

Amennyiben a felülvizsgálat során a vizsgázó eredménye módosul, és ennek alapján részére nyelvvizsga-bizonyítvány kiállítására kerül sor, a felülvizsgálati díjat 2012. június 1-től a Vizsgaközpont köteles a vizsgázó részére 30 napon belül visszautalni.

A felülvizsgálati kérelmet az alábbi módokon adhatja be:

- online fiókjában elektronikusan (bankkártyával vagy átutalással fizethet)
- személyesen a Vizsgaközpontban
- e-mailben

Személyesen vagy e-mailben történő benyújtáskor a felülvizsgálati kérelmet a „Felülvizsgálati kérelem” űrlapon lehet benyújtani, mely beszerezhető a Vizsgaközpontban vagy letölthető a honlapról.

A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót postai úton értesíti.

A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A panaszt az Oktatási Hivatal bírálja el.

Átutalással történő fizetés esetén:

Az átutalás címzett rovatába a következőt írja:

NKE Nyelvvizsgaközpont
10023002-00318259-00000000

Az átutalás 'Közlemény' rovatába a következő kerüljön:

A befizető neve  - STANAG felülvizsgálati kérelem

 A Vizsgaközpont elérhetőségeit és ügyfélfogadási idejét megtalálja a Főoldalon.