STANAG 3. szint

A BESZÉDÉRTÉST MÉRŐ VIZSGA (LISTENING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                 35-40 perc

Feladatok száma:                     2

Elérhető pontszám:                  25 pont

Megfelelt:                                 15 ponttól

 

A beszédértést mérő vizsga nyelvi laborokban történik, a vizsgázó a hanganyagot fejhallgatón keresztül hallgatja meg. Minden feladat kétszer hallható közvetlenül egymás után. Az első feladat általános szöveget tartalmaz. A második feladat szakmai szöveg.

 

A beszédértést mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        feleletválasztós teszt

A vizsgázó egy kb. 2300-2400n terjedelmű általános szöveget hallgat meg. A hallott szöveghez 10 hiányos állítás tartozik. Minden hiányos állításhoz 4 választási lehetőséget (A, B, C, D variáns) felkínáló befejezés kapcsolódik. A vizsgázó feladata a helyes variáns kiválasztása az állítások befejezéséhez.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó általános szövegben speciális információ megértésére.

elérhető pontszám: 10 pont

 

2. feladat:        kérdések megválaszolása

A vizsgázó egy kb. 2300-2400n terjedelmű szakmai szöveget hallgat meg. A hallott szöveghez 10 kérdés kapcsolódik. A vizsgázó feladata a 10 kérdés megválaszolása.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmai szöveg megértésére, abból információrészletek kiszűrésére.

elérhető pontszám: 15 pont

 

 

 A BESZÉDKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (SPEAKING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                 kb. 20 perc

Feladatok száma:                     3

Elérhető pontszám:                  60 pont

Megfelelt:                                 36 ponttól

 

A vizsga elején a vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről. Ezt követően a vizsgázó egy általános témájú és egy katonai vagy katonapolitikai hírt tartalmazó kártyát húz, melyeket átad a vizsgáztatónak. A vizsga rövid bemelegítő társalgással indul, majd az alábbi feladatokkal folyatódik.

 

 

A beszédkészséget mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        szakmai beszélgetés (kb. 6-7 perc)

A vizsgázó és a vizsgáztató társalgást folytatnak a vizsgázó szakmájáról, jelenlegi beosztásáról, haderőnemével, fegyvernemével kapcsolatos kérdésekről.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmájáról, beosztásáról, fegyverneméről, haderőneméről, munkahelyi feladatairól a szinten elvárt nyelvtani és lexikai ismeretek alkalmazásával beszélgetést folytatni.

elérhető pontszám: 15 pont

 

2. feladat:        véleménykifejtés (kb. 6-7 perc)

A vizsgázó egy rövid (2-3 soros), általános témájú szöveget olvas el, majd kifejti véleményét az olvasott szövegben felvetett gondolatokról és kérdések alapján megvitatja azt a vizsgáztatóval.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó a szinten elvárt lexikai és nyelvtani ismeretek alkalmazásával hatékonyan részt venni hétköznapi témákat érintő kommunikációban.

elérhető pontszám: 15 pont

 

3. feladat:        szakmai téma megvitatása (kb. 6-7 perc)

A vizsgázó elolvassa a vizsga elején kihúzott 4-5 soros katonai vagy katonapolitikai hírt, megfogalmazza annak lényegét és megvitatja a hír témáját a vizsgáztatóval.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó a szinten elvárt nyelvtani és lexikai ismeretek alkalmazásával katonai vagy katonapolitikai eseményekről kommunikálni, véleményét magabiztosan kifejezni, álláspontját megvédeni, ellenvetésekre reagálni.

elérhető pontszám: 30 pont

 

 

AZ ÍROTT SZÖVEG ÉRTÉSÉT MÉRŐ VIZSGA (READING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                 90 perc

Feladatok száma:                     4

Elérhető pontszám:                  25 pont

Megfelelt:                                 15 ponttól

 

A feladatok megoldásához szótár nem használható.

 

Az írott szöveg értését mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        szókihagyásos feleletválasztós teszt

Egy kb. 1200-1300n terjedelmű általános szövegből hét szó hiányzik. A szöveghez mellékelt feladatlapon minden, a szövegben üresen hagyott helyre négy megadott szóból (A, B, C, D variáns) választhatja ki a vizsgázó a helyes megoldást, vagyis az odaillő szót.

A feladat lexikai ismeretek kontextusban történő mérésére hivatott. Azt teszteli, hogy rendelkezik-e a vizsgázó a szinten elvárt lexikai ismeretekkel.

elérhető pontszám: 7 pont

 

2. feladat:        kérdések megválaszolása

A vizsgázó egy kb. 1800-1900n terjedelmű általános szöveget olvas el. A szöveghez öt kérdés kapcsolódik, melyek a szövegben található valamilyen specifikus információra kérdeznek rá. Az öt kérdéshez hét lehetséges választ mellékeltek. A vizsgázó feladata az öt helyes válasz kiválasztása.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó általános szövegből speciális információ részletek kikeresésére.

elérhető pontszám: 5 pont

 

3. feladat:        szókihagyásos teszt

A vizsgázó egy kb. 1000-1100n terjedelmű, szakmai szöveget olvas el, melyből nyolc szót kihagytak. A kihagyott nyolc szó további 3 szóval együtt megtalálható a szöveg feletti bekeretezett részben. A vizsgázó feladata a 8 megfelelő szó kiválasztása és beillesztése az üresen hagyott helyekre.

A feladat lexikai és nyelvtani ismeretek kontextusban történő mérésére hivatott. Azt teszteli, hogy rendelkezik-e a vizsgázó a szinten elvárt lexikai és nyelvtani ismeretekkel.

elérhető pontszám: 8 pont

 

4. feladat:        feleletválasztós teszt

A vizsgázó egy kb. 2000-2100n terjedelmű szakmai szöveget olvas el. Az olvasott szöveghez öt hiányos állítás tartozik. Minden hiányos állításhoz 4 választási lehetőséget (A, B, C, D variáns) felkínáló befejezés kapcsolódik. A vizsgázó feladata a helyes variáns kiválasztása az állítások befejezéséhez.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmai szöveget megérteni és abból sajátos információ részleteket kiszűrni.

elérhető pontszám: 5 pont

 

 

AZ ÍRÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (WRITING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                90 perc

Feladatok száma:                     2

Elérhető pontszám:                  45 pont

Megfelelt:                                 27 ponttól

 

A feladatok megoldásához szótár nem használható.

 

Az íráskészséget mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        irányított fogalmazás általános témáról

A vizsgázónak egy kb. 220 szavas fogalmazást kell írnia általános témáról néhány megadott szempont alapján.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó gondolatait általános témáról a szinten elvárt nyelvtan, lexika és kohéziós eszközök alkalmazásával írásban megfogalmazni.

elérhető pontszám: 20 pont

 

2. feladat:        irányított fogalmazás szakmai témáról

A vizsgázónak egy 170-200 szavas fogalmazást kell írnia szakmai témáról néhány megadott szempont alapján. A fogalmazás típusa lehet levél, jelentés, ügyirat.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmai témáról a szinten elvárt nyelvtan, lexika és kohéziós eszközök alkalmazásával, a katonai dokumentumok szerkesztési szabályainak betartásával, gondolatait írásban világosan kifejezni.

elérhető pontszám: 25 pont