STANAG 2. szint

A BESZÉDÉRTÉST MÉRŐ VIZSGA (LISTENING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                 25-30 perc

Feladatok száma:                     2

Elérhető pontszám:                  25 pont

Megfelelt:                                 15 ponttól

 

A vizsga nyelvi laborokban történik, a vizsgázó a hanganyagot fejhallgatón keresztül hallgatja meg. Minden feladat kétszer hangzik el egymás után. Az első feladat szakmai szöveget tartalmaz: eligazítás vagy tájékoztató. A második általános nyelvi szöveg.

 

A beszédértést mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        információ lejegyzése

A vizsgázó egy kb. 1400-1500n terjedelmű szakmai szöveget hallgat meg. A hallott szöveg katonai eligazítás vagy tájékoztató. A vizsgázó feladata 10 hiányzó információ lejegyzése.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmai szövegből (eligazítás vagy tájékoztató) napi feladataihoz kapcsolódó, speciális információ (tényszerű adatok: pl. indulási és érkezési idő, katonai felszerelés, katonai járművek, fegyverek alkalmazása stb.) megértésére.

elérhető pontszám: 15 pont

 

2. feladat:        feleletválasztós teszt

A vizsgázó egy kb. 1600-1700n terjedelmű általános szöveget hallgat meg. A hallott szöveghez 10 hiányos állítás tartozik. Minden hiányos állításhoz 3 választási lehetőséget (A, B, C variáns) felkínáló befejezés kapcsolódik. A vizsgázó feladata a helyes variáns kiválasztása az állítások befejezéséhez.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó általános szöveget megérteni és abból bizonyos információrészleteket kiszűrni.

elérhető pontszám: 10 pont

 

 

A BESZÉDKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (SPEAKING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                           kb. 15-16 perc

Feladatok száma:                               4

Elérhető pontszám:                            75 pont

Megfelelt:                                           45 ponttól

 

A vizsga elején a vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről. Ezt követően a vizsgázó általános társalgási témát és szituációs kártyát húz, melyeket átad a vizsgáztatónak. A vizsga rövid bemelegítő társalgással indul, majd az alábbi feladatokkal folyatódik.

 

A beszédkészséget mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        általános társalgás (kb. 4-5 perc)

A vizsgázó és a vizsgáztató társalgást folytatnak a vizsgázó által a vizsga elején húzott általános társalgási témáról (pl. Celebrations).

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó hétköznapi témákról kommunikálni a szinten elvárt lexikai és nyelvtani ismeretek alkalmazásával.

elérhető pontszám: 15 pont

 

2. feladat:        szakmai beszélgetés (kb. 4-5 perc)

A vizsgázó szakmai társalgást folytat a vizsgáztatóval a vizsgáztató által kezdeményezett témáról.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmájáról, beosztásáról, fegyverneméről, haderőneméről, kiképzésről, munkahelyi feladatairól, a szinten elvárt nyelvtani és lexikai ismeretek alkalmazásával beszélgetést folytatni.

elérhető pontszám: 30 pont

 

3. feladat:        aktuális katonapolitikai esemény megvitatása (kb. 2-3 perc)

A vizsgázó megvitat a vizsgáztatóval valamilyen aktuális, katonapolitikai eseményt.

A feladat azt teszteli képes-e a vizsgázó aktuális, katonapolitikai eseményekről kötetlen társalgást folytatni a szinten elvárt nyelvtani és lexikai ismeretek alkalmazásával.

elérhető pontszám: 15

 

4. feladat:        szituáció (kb. 2 perc)

A vizsgázó a vizsga elején húzott szituációs kártya segítségével eljátszik a vizsgáztatóval egy általános nyelvi szituációt.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó hétköznapi szituációkban kommunikálni, a szituációból adódó helyzetben spontán reagálni a szinten elvárt nyelvtani és lexikai ismeretek alkalmazásával.

elérhető pontszám: 15 pont

 

 

AZ ÍROTT SZÖVEG ÉRTÉSÉT MÉRŐ VIZSGA (READING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                 90 perc

Feladatok száma:                     4

Elérhető pontszám:                  35 pont

Megfelelt:                                 21 ponttól

A feladatok megoldásához szótár nem használható.

 

Az írott szöveg értését mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        szókihagyásos feleletválasztós teszt

Egy kb. 1000-1100n terjedelmű általános szövegből 10 szó hiányzik. A szöveghez mellékelt feladatlapon minden, a szövegben üresen hagyott helyre négy megadott szóból (A, B, C, D variáns) választhatja ki a vizsgázó a helyes megoldást, vagyis az odaillő szót.

A feladat lexikai ismeretek kontextusban történő mérésére hivatott. Azt teszteli, hogy rendelkezik-e a vizsgázó a szinten elvárt lexikai ismeretekkel.

elérhető pontszám: 10 pont

 

2. feladat:        szöveg-kiegészítés

Egy kb. 1100-1200n terjedelmű általános szövegből öt rövid rész kihagyásra került. A kihagyott részek megtalálhatók a szöveg után. A vizsgázó feladata a kihagyott szövegrészek beillesztése a megfelelő helyre. A vizsgázónak összesen nyolc rövid szövegrészletből kell kiválasztania az öt megfelelőt, vagyis a megadott szövegrészek közül három felesleges.

A feladat általános szöveg megértését teszteli, valamint azt, hogy képes-e a vizsgázó sajátos információ részletek beazonosítására.

elérhető pontszám: 5 pont

 

3. feladat:        információ kikeresése

A vizsgázó egy kb. 1900-2000n terjedelmű szakmai szöveget olvas el. A szöveg bekezdéseit beszámozták. Minden bekezdéshez egy kérdés tartozik, mely az adott bekezdésben található valamilyen speciális információra kérdez rá. A vizsgázó feladata hozzárendelni a kérdéseket a megfelelő bekezdésekhez.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmai szövegben sajátos információ beazonosítására.

elérhető pontszám: 10 pont

 

4. feladat:        feleletválasztós teszt

Ez a feladat a még az előző (3.) feladatban elolvasott szöveghez kapcsolódik. A vizsgázó öt kérdésből álló, minden kérdéshez 5 válaszlehetőséget (A, B, C, D, E variáns) felkínáló feleletválasztós tesztet old meg. Minden kérdéshez két helyes válasz tartozik. A vizsgázó feladata a kérdésenként két helyes válasz megjelölése.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmai szövegben információ részletek megértésére.

elérhető pontszám: 10 pont

 

 

AZ ÍRÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (WRITING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                 90 perc

Feladatok száma:                     2

Elérhető pontszám:                  45 pont

Megfelelt:                                 27 ponttól

A feladatok megoldásához szótár nem használható.

 

Az íráskészséget mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        irányított fogalmazás általános témáról

A vizsgázónak egy kb. 180 szavas fogalmazást kell írnia általános témáról megadott szempontok alapján.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó gondolatait általános témáról a szinten elvárt nyelvtan, lexika és kohéziós eszközök alkalmazásával írásban megfogalmazni.

elérhető pontszám: 20 pont

 

2. feladat:        irányított fogalmazás szakmai témáról

A vizsgázónak egy 150-180 szóból álló fogalmazást kell írnia szakmai témáról megadott szempontok alapján. A fogalmazás típusa lehet levél, ügyirat.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmai témáról a szinten elvárt nyelvtan, lexika és kohéziós eszközök alkalmazásával, a katonai dokumentumok szerkesztési szabályainak betartásával, gondolatait írásban világosan kifejezni.

elérhető pontszám: 25 pont