Bizonyítvány, tanúsítvány

Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésének feltételei

A vizsgázó szóbeli típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerez, ha egy vizsgaidőszakon belül az adott szinten megfelelt mind a beszédértést, mind a beszédkészséget mérő vizsgákon. Amennyiben a vizsgázónak az előbb említett két vizsgából csak az egyik vizsgája sikeres, a szóbeli típusú államilag elismert nyelvvizsgája sikertelen.

 A vizsgázó írásbeli típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerez, ha egy vizsgaidőszakon belül az adott szinten megfelelt mind az írott szöveg értését, mind az íráskészséget mérő vizsgákon. Amennyiben a vizsgázónak az előbb említett két vizsgából csak az egyik vizsgája sikeres, az írásbeli típusú államilag elismert nyelvvizsgája sikertelen.

Komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány a vizsgázó részére akkor adható ki, ha egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgaközpontnál, az adott szinten mind a négy vizsgája  (beszédértés, beszédkészség, írott szöveg értés és íráskészség) sikeres. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal egyenértéküek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől.

A bizonyítványt a sikeres vizsgáról a vizsgaesemény időpontjától számított 60 napon belül tértivevényesen postázzukA vizsgázó személyesen is átveheti bizonyítványát a Vizsgaközpontban, amennyiben ezt a bizonyítványok postázásának időpontjáig kérelmezi. Amennyiben mással szeretné bizonyítványát átvetetni, kérjük, hogy meghatalmazást készítsen.

Ha a vizsgázó a nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállítástól számított egy éven belül nem veszi át, a Vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt megsemmisíti. Ebben az esetben a nyelvvizsga-bizonyítványról az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ hatósági igazolványt ad ki a nyelvvizsga-bizonyítvány jogosítottjának kérelmére.
 

A Vizsgaközpont külön kérésre térítésmentesen betétlapot állít ki a nyelvvizsga-bizonyítványhoz, mely tartalmazza a részvizsgák eredményeit és a vizsgán mért készségekben elért eredményeket. Amennyiben Ön sikeres vizsga esetén szeretne ilyen betétlapot kapni a bizonyítványába, kérjük, jelezze felénk emailben a felülvizsgálati időszak végéig. Email címünk: nyelvvizsga_kozpont@uni-nke.hu

Tanúsítvány megszerzésének feltételei

A Vizsgaközpont a vizsgázók részére ún. Tanúsítványt is kiállít az egyes készségekben elért vizsgaeredményről. A Tanúsítvány nem egyenértékű az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.

2011. január 1-től módosult a Tanúsítvány kiállításának rendszere. Korábban, ha a vizsgázó 60% alatt teljesített bármelyik készségből, nem tüntettünk fel eredményt az adott készségre vonatkozóan a Tanúsítványban. 2011. január 1-től azonban, ha a vizsgázó 50-59% közötti eredményt ér el, eggyel alacsonyabb szintet tüntetünk fel a Tanúsítványban. Például, ha a vizsgázó STANAG 2 szinten szóbeli vizsgát tett, ami magában foglalja a beszédkészséget mérő (speaking) és a beszédértést mérő (listening) vizsgákat, de csak a beszédkészséget mérő (speaking) vizsgán teljesítette a 60%-ot, a beszédértést mérő (listening) vizsgán csak 50%-ot teljesített, akkor a Tanúsítványba a következő eredmény kerül: Speaking level 2, Listening Level 1.

AZONBAN  a 60% alatti eredmény alapján kiállított Tanúsítvány nem jogosít (nem honosítható) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványra.

Elveszett NATO STANAG 6001 Tanúsítvány pótlása

Ha a vizsgázó elveszítette NATO STANAG 6001 Tanúsítványát, kérheti annak pótlását a Nyelvvizsgaközponttól. A Tanúsítvány pótlásához a vizsgázónak ki kell töltenie a kérelem tanúsítvány pótlására című nyomtatványt, és be kell fizetnie a Tanúsítvány újranyomtatásának díját (2.000.- Ft). A díjat banki átutalással lehet befizetni.

Az átutalás címzett rovatába a következőt írja:
NKE Nyelvvizsgaközpont
10023002-00318259-00000000

Az átutalás 'Közlemény' rovatába a következő kerüljön:
A befizető neve - tanúsítvány pótlása

A kitöltött nyomtatványt és a díj befizetéséről szóló igazolást emailben vagy személyesen juttathatja el a Nyelvvizsgaközpontba. A Nyelvvizsgaközpont elérhetőségei megtalálhatók a Főoldalon.