Általános leírás

NATO STANAG 6001 katonai szaknyelvi nyelvvizsga

A NATO STANAG 6001 akkreditált egynyelvű (angol) katonai szaknyelvi nyelvvizsgarendszer, melyben évente négy vizsgaidőszakban, három szinten (alapfok/STANAG 1 szint, középfok/STANAG 2 szint és felsőfok/STANAG 3 szint) lehet nyelvvizsgát tenni. A vizsgák nyitottak, ami azt jelenti, hogy arra bárki jelentkezhet, amennyiben befizeti a vizsgadíjat.

A STANAG vizsgák sajátossága, hogy azokra készségenként is lehet jelentkezni. Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt azonban csak akkor szerez a vizsgázó, ha egy vizsgaidőszakban teljesíti a szóbeli vizsga két részvizsgáját (beszédértést mérő/listening vizsga és beszédkészséget mérő/speaking vizsga) vagy az írásbeli vizsga két részvizsgáját (írott szöveg értését mérő/reading vizsga, íráskészséget mérő/writing vizsga).

Abban az esetben, ha a vizsgázó pl. csak beszédkészség/listening vizsgát tett, az elért eredményről a Vizsgaközpont ún. Tanúsítványt állít ki, mely nem egyenértékű az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.