A vizsga menete

A vizsga menete

A vizsgák a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának épületeiben (Bp. 1101 Hungária krt. 9-11.) zajlanak. A vizsgázóknak minden vizsga megkezdése előtt fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, MH szolgálati igazolvány) kell igazolniuk személyazonosságukat.


 

Beszédértést mérő (Listening) vizsga

A beszédértést mérő vizsgára a beszédkészséget mérő vizsga napján kerül sor. A beszédértést mérő vizsga hossza STANAG 1 szinten kb. 20-25 perc, STANAG 2 szinten kb. 25-30 perc, STANAG 3 szinten kb. 30-35 perc.

A beszédértést mérő vizsga nyelvi laborokban zajlik, ahol a vizsgázók a hanganyagot fejhallgatón keresztül hallgatják meg. A vizsgázók mind a három szinten minden szöveget kétszer hallgathatnak meg. A hanganyag a vizsgafeladatokon felül az összes instrukciót, és az egyes meghallgatások közötti szüneteket is tartalmazza.

A vizsgázók a beszédértést mérő vizsgán borítékban kapják kézhez a vizsgafeladatokat. Minden boríték a vizsgafeladatokon kívül tartalmaz egy adatlapot és egy ún. válaszlapot is. A vizsga megkezdése előtt a vizsgázók – a vizsgafelügyelők utasításai alapján – kitöltik az adatlapot és mind az adatlapra mind a válaszlapra felragasztják az azonosításra szolgáló matricákat. A vizsga folyamán a vizsgázók a feladatlapon dolgoznak, majd a vizsga végén átmásolják megoldásaikat a válaszlapra. A vizsga befejezésekor a vizsgázók a feladatlapot, az adatlapot és a válaszlapot visszahelyezik a borítékba, melyeket a vizsgafelügyelők beszednek.

 

Beszédkészséget mérő (Speaking) vizsga

A beszédkészséget mérő vizsgára a beszédértést mérő vizsga napján kerül sor. A vizsga a Vizsgaközpont által kijelölt akkreditált teremben zajlik. A vizsga elején a vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről. A vizsga rövid bemelegítő társalgással indul, majd a vizsgaszintnek megfelelő feladatokkal folytatódik. A szóbeli vizsgán a vizsgabizottságok létszáma STANAG 1 és STANAG 2 szinteken 2 fő, STANAG 3 szinten 3 fő. A vizsga időtartama STANAG 1 szinten 10-12 perc, STANAG 2 szinten 15-16 perc, STANAG 3 szinten perc kb. 20 perc. A beszédkészséget mérő vizsgáról hangfelvétel készül.
A vizsga befejezése után a vizsgáztatók a vizsgaterem ajtajára kifüggesztik a szóbeli vizsgaeredmény-összesítő lapot, melyen az eredményeket a vizsgázók értesítési száma alapján lehet megtalálni.

 

Írott szöveg értését mérő (Reading) vizsga

Az írott szöveg értését és az íráskészséget mérő vizsgák egy vizsgaszinten belül egy napon zajlanak. Az írott szöveg értését mérő vizsgát rövid szünet után követi az íráskészséget mérő vizsga.

A vizsga időtartama STANAG 1 szinten 80 perc, STANAG 2 és STANAG 3 szinten 90 perc. A vizsgázók borítékban kapják kézhez a vizsgafeladatokat. Minden boríték a vizsgafeladatokon kívül tartalmaz egy adatlapot és egy ún. válaszlapot is. A vizsga megkezdése előtt a vizsgázók – a vizsgafelügyelők utasításai alapján – kitöltik az adatlapot és mind az adatlapra, mind a válaszlapra felragasztják az azonosításra szolgáló matricákat. A vizsga folyamán a vizsgázók a feladatlapon dolgoznak, majd a vizsga végén átmásolják megoldásaikat a válaszlapra. A vizsga befejezésekor a vizsgázók a feladatlapot, az adatlapot és a válaszlapot visszahelyezik a borítékba, melyeket a vizsgafelügyelők beszednek. A vizsgán szótár nem használható.

 

Íráskészséget mérő (Writing) vizsga

Az íráskészséget és az írott szöveg értését mérő vizsgák egy vizsgaszinten belül egy napon zajlanak. Az írott szöveg értését mérő vizsgát rövid szünet után követi az íráskészséget mérő vizsga.

A vizsga időtartama STANAG 1 szinten 80 perc, STANAG 2 és STANAG 3 szinten 90 perc. A vizsgázók borítékban kapják kézhez a vizsgafeladatokat. Minden boríték a vizsgafeladatokon kívül tartalmaz egy adatlapot is. A vizsga megkezdése előtt a vizsgázó – a vizsgafelügyelők utasításai alapján – kitöltik az adatlapot és mind az adatlapra, mind a vizsgafeladatra felragasztják az azonosításra szolgáló matricákat. A vizsga végén a vizsgázók az adatlapot és a feladatlapot visszahelyezik a borítékba, melyeket a vizsgafelügyelők beszednek. A vizsgán szótár nem használható.