Nyelvvizsgadíj támogatása

Felhívjuk honvéd tisztjelölt hallgatóink figyelmét, hogy a nyelvvizsgadíj befizetésének rendje megváltozott.

Ezzel kapcsolatosan keressék a Nyelvvizsgaközpontot!

Köszönjük!

 

Tájékoztatjuk vizsgázóinkat, hogy 2018. január 1- től az 503/2017 (Xll.29.) Kormányrendelet értelmében  a 2018. január 1. után letett sikeres nyelvvizsgák után támogatás igényelhető.

A Kormányrendelet itt olvasható.

A támogatáshoz benyújtandó kérelem innen tölthető le.

 

Hasznos információk:

1.)   Nyelvvizsgadíj visszaigénylésére jogosultak, akik 35 évnél fiatalabbak és  - 2018. január 1.* után tesznek - általános, vagy szaknyelvi - sikeres komplex vagy részvizsgát B2 (közép) vagy C1 (felső) szinten. (*Ez a dátum a vizsga dátumára vonatkozik, nem pedig a bizonyítvány kiállításának dátumára.)

3.)   A kérhető támogatás összege 2018-ban: A ténylegesen megfizetett vizsgadíj, de maximum a minimálbér 25%-a, azaz 34.500 Ft.

4.)   A vizsgadíjat minden esetben a vizsgázónak kell megfizetnie, előre senki nem kapja meg a támogatást. 

5.)   Ha van már egy korábban letett vizsga egy másik nyelvből vagy ugyanazon nyelvből, de egy alacsonyabb szinten, akkor is jogosult a vizsgázó a támogatásra, mivel 2018. január 1. után letett első sikeres vizsga után  jár támogatás függetlenül attól, hogy tett-e a vizsgázó korábban sikeres vizsgát másik nyelvből vagy ugyanabból a nyelvből, de alacsonyabb szinten.

6.)   A támogatás akkor is igényelhető, ha nem egyszerre sikerült a komplex vizsga, hanem több alkalommal sikeresen letett részvizsgákkal, de csak akkor, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között kevesebb, mint 1 év telt el.

7.)   Ha van már egy sikeres részvizsga korábbról, és most készül egy újabb részvizsgára, akkor csak a 2018. január 1. után letett részvizsga összegének mértékéig jár a támogatás.

8.)   A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok:
       
- A vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsga díj befizetését igazoló számla másolata és
       - egy kitöltött, a nyelvvizsgadíj támogatásához nyújtott, támogatási kérelem

9.)   A nyelvvizsga-támogatás igénylésére a vizsgázó a bizonyítvány kiállításától számított 1 éven belül jogosult. A kérelem benyújtásának módja:
        - A 
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG), postai úton (a Budapest 1820 címre küldve) vagy
        - emailen (nyufig@onyf.allamkincstar.gov.hu

10.) A nyelvvizsgadíj támogatására benyújtott kérelem elbírálásának ideje 30 nap.