Vizsgadíjak

 

 2020. szeptember 1-től érvényes ARMA vizsgadíjak :

Vizsga típusa ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK
Szóbeli vizsga 12.500.-Ft 13.500.-Ft. 15.500.-Ft.
Írásbeli vizsga 14.000,-Ft. 16.500,-Ft. 18.500,-Ft.
Komplex vizsga 26.500,-Ft. 30.000,-Ft. 34.000,-Ft.

A Nyelvvizsgákhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak:

Halasztási díj:  4.000,-Ft.

Vizsgadolgozat tételes magyarázatának díja: 

Amennyiben a vizsgázó vizsgadolgozata tételes magyarázatát kéri a Nyelvvizsgaközponttól, külön erre a célra, előre egyeztetett időpontban rendelkezésre álló szakcsoportvezető vagy oktató igénybevételével, akkor a részvizsgadíj 20%-át köteles megfizetni.

Vizsgaeredmény felülvizsgálati kérelmének díja:

Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálati kérelmében harmadik értékelő által történő újraértékelést is kérelmez, akkor a részvizsgadíj 20%-át köteles megfizetni.

Nyelvvizsga-bizonyítvány újranyomtatásának díja:

A Nyelvvizsga bizonyítvány újranyomtatásának díja, amennyiben a vizsgázó hibájából (rossz adatközlés) miatt történik, a nyomdai költségek 300%-a. 
Bizonyítványt akkor nyomtatnak újra ha a vizsgázó NEVÉBEN hiba van. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a második keresztnév nem szerepel a bizonyítványon. Ha a születési hely vagy idő téves, akkor un. hatósági igazolást állítanak ki, amelyet a vizsgázó a bizonyítványhoz csatol. Szintén fontos dolog, hogy bizonyítványt névváltozás miatt csak egyetlen speciális esetben állítanak ki, nem-váltás esetén. 
Bizonyítványt a fenti esetekben csak egy éven belül nyomtatnak újra.

Vizsgalemondás:

A jelentkezési határidőig történő lemondás esetén a vizsgadíj 100%-a visszatérítésre kerül.

A jelentkezési határidő lejárta után, a vizsgaidőszak kezdete előtti napig a vizsgázó által történt vizsgalemondás esetén a visszatérítés összege a befizetett vizsgadíj 50%-a. A vizsgaidőszak első napján, illetve az azt követően lemondott vizsga esetén visszatérítésre nincs lehetőség.

Halasztott vizsga díjának visszaigénylésére szintén nincs lehetőség.