Katonai szaknyelvi témakörök

Szaknyelvi témakörök az ARMA katonai szaknyelvi nyelvvizsgán

 

ALAPFOK

Haderőnemek, fegyvernemek, szakcsapatok  (alapvető rendeltetésük, fegyverzetük, technikai eszközeik)

Egységek és alegységek (egységek és alegységek elnevezései, parancsnokaik)

Alapkiképzés (alapkiképzést végző egység(ek), a kiképzés időtartama és formái, a kiképző bázis létesítményei)

Egyenruházat  (az egyenruhák típusai, az egyes egyenruhák részei, az egyenruhán található jelzések és jelvények, az egyenruhához tartozó felszerelés)

Rendfokozatok (tiszthelyettesi, zászlósi, tiszti és tábornoki rendfokozatok, előléptetés, az előléptetés kritériumai)

Katonai pályafutás, beosztások, előmenetel (katonai képzés hazánkban, a vizsgázó képzettsége, eddigi beosztások, szakmai tervek és kilátások)

A Magyar Honvédség (fő feladatai, vezetése, a haderőreform legalapvetőbb elemei)

A NATO (a NATO alapvető feladatai, tagállamai, hazánk csatlakozása a szövetséghez, a NATO partnerségi programja: PfP)

Békeműveletek (A legfontosabb nemzetközi békeműveletek (ENSZ, NATO, EU és egyéb műveletek) helyszínei, Magyarország hozzájárulása a nemzetközi békeműveletekhez, a békeműveletekben szolgáló katonák alapvető feladatai)

 

KÖZÉPFOK

A középfokú vizsga témakörei részben magukban foglalják az alapfokú vizsga témaköreit, de természetesen ezen a szinten az adott témakörök magasabb szintű kifejtését várjuk el a szintnek megfelelő nyelvi megoldásokkal.

Haderőnemek, fegyvernemek, szakcsapatok (alapvető rendeltetésük, fegyverzetük, technikai eszközeik)

Egységek és alegységek (egységek és alegységek elnevezései, parancsnokaik)

Alapkiképzés (alapkiképzést végző egység(ek), a kiképzés időtartama és formái, a kiképző bázis létesítményei)

Egyenruházat (az egyenruhák típusai, az egyes egyenruhák részei, az egyenruhán található jelzések és jelvények, az egyenruhához tartozó felszerelés)

Rendfokozatok (az előléptetés rendszere és kritériumai)

Katonai pályafutás, beosztások, előmenetel (katonai képzés hazánkban, a vizsgázó képzettsége, eddigi beosztások, szakmai tervek és kilátások)

A Magyar Honvédség (feladatai, felépítése, vezetése, fegyverei és haditechnikai eszközei, a professzionális haderő bevezetése hazánkban, a haderőreform jelentősége és annak elemei)

A NATO (a NATO alapvető feladatai, tagállamai, hazánk csatlakozása a szövetséghez, a NATO átalakulása, a NATO partnerségi programja: PfP, NATO missziók, közös hadgyakorlatok)

Békeműveletek (A legfontosabb nemzetközi békeműveletek (ENSZ, NATO, EU és egyéb műveletek) helyszínei, Magyarország hozzájárulása a nemzetközi békeműveletekhez, a békeműveletekben szolgáló katonák feladatai)

Háborús gócok, regionális konfliktusok, válságövezetek (a biztonságot fenyegető legfontosabb kihívások, a terrorizmus elleni küzdelem, napjaink fegyveres konfliktusai és válságai, válságkezelés)

 

FELSŐFOK

A felsőfokú vizsga témakörei részben magukban foglalják a középfokú vizsga témaköreit, de természetesen ezen a szinten az adott témakörök magasabb szintű kifejtését várjuk el a szintnek megfelelő nyelvi megoldásokkal.

Haderőnemek, fegyvernemek, szakcsapatok (alapvető rendeltetésük, fegyverzetük, technikai eszközeik)

Egységek és alegységek (egységek és alegységek elnevezései, parancsnokuk)

Alapkiképzés (alapkiképzést végző egység(ek), a kiképzés időtartama és formái, a kiképző bázis létesítményei)

Egyenruházat (az egyenruhák típusai, az egyes egyenruhák részei, az egyenruhán található jelzések és jelvények, az egyenruhához tartozó felszerelés)

Rendfokozatok (az előléptetés rendszere és kritériumai)

Katonai pályafutás, beosztások, előmenetel (katonai képzés hazánkban, a vizsgázó képzettsége, eddigi beosztások, szakmai tervek és kilátások)

A Magyar Honvédség (feladatai, felépítése, vezetése, fegyverei és haditechnikai eszközei, a professzionális haderő bevezetése hazánkban, a haderőreform jelentősége és annak elemei)

Biztonság- és védelempolitika (a biztonság értelmezése, új kockázatok és veszélyforrások, biztonságpolitikánk fő céljai, hazánk euroatlanti integrációja, együttműködésünk különböző nemzetközi szervezetekkel)

A NATO (a NATO alapvető feladatai, tagállamai, a NATO-bővítés folyamata, hazánk csatlakozása a szövetséghez, a NATO átalakulása napjainkban, a katonai képességek fejlesztése, a NATO partnerségi programjai, NATO missziók, közös hadgyakorlatok)

Békeműveletek (a legfontosabb nemzetközi békeműveletek (ENSZ, NATO, EU és egyéb műveletek) Magyarország részvétele a nemzetközi békeműveletekben, a békeműveletekben szolgáló katonák alapvető feladatai, a békefenntartás hatása a magyar haderőre)

Háborús gócok, regionális konfliktusok, válságövezetek (a biztonságot fenyegető legfontosabb kihívások, a terrorizmus elleni küzdelem, napjaink fegyveres konfliktusai és válságai, válságkezelés)

Hadsereg és társadalom (a hadsereg társadalmi megítélésének alakulása, a katonai pálya társadalmi megbecsültsége, a nők integrálása és foglalkoztatása a hadseregben, a honvédség és a társadalom kapcsolata)

Katonapolitikával kapcsolatos alapvető kérdések/témák