Felülvizsgálati kérelem

Vizsgaeredmény felülvizsgálati kérelem

A vizsgázó az eredmény közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel élhet a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Méltányossági kérelem nincs.

A jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással benyújtott felülvizsgálati kérelem ingyenes. Amennyiben a vizsgázó szóbeli és/vagy írásbeli vizsgájának harmadik tanár által történő újraértékelését kéri, a felülvizsgálati kérelem díjköteles. A felülvizsgálati díj a részvizsgadíj 20%-a.

Amennyiben a felülvizsgálat során a vizsgázó eredménye módosul, és ennek alapján részére nyelvvizsga-bizonyítvány kiállítására kerül sor, a felülvizsgálati díjat 2012. június 1-től a Vizsgaközpont köteles a vizsgázó részére 30 napon belül visszautalni.

A felülvizsgálati kérelmet személyesen a Vizsgaközpontban, postán, e-mailben vagy faxon lehet benyújtani. A postán benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel párhuzamosan azonban minden esetben kötelező az e-mailben vagy faxon történő benyújtás is. Az elérhetőségek megtalálhatók a Vizsgaközpont nyitó weboldalán.

A felülvizsgálati kérelmet a „Felülvizsgálati kérelem” űrlapon lehet benyújtani, mely beszerezhető a Vizsgaközpontban vagy letölthető a honlapról.

A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban értesíti.

A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A panaszt az Oktatási Hivatal bírálja el.

 

Mit kell Önnek tenni, ha felülvizsgálati kérelmet szeretne benyújtani?

  • Töltse ki a felülvizsgálati kérelem űrlapot.
  • Amennyiben Ön szóbeli és/vagy írásbeli vizsgájának harmadik tanár által történő újraértékelését kéri, fizesse be banki átutalással az eljárási díjat (a részvizsgadíj 20 százaléka).

Az átutalás címzett rovatába a következőt írja:

NKE Nyelvvizsgaközpont

10023002-00318259-00000000

 

Az átutalás 'Közlemény' rovatába a következő kerüljön:

A befizető neve - ARMA felülvizsgálati kérelem

(A jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással benyújtott felülvizsgálati kérelem ingyenes.)

  • Küldje el a kitöltött kérelmet és a banki átutalásról szóló igazolást emailben vagy faxon a Vizsgaközpontba.

Email cím: nyelvvizsga_kozpont@uni-nke.hu

Fax szám: 432-9137, HM fax: 29-924.

A fentiekben említett papírokat személyesen is leadhatja a Vizsgaközpontban. A Vizsgaközpont egyéb elérhetőségeit és ügyfélfogadási idejét megtalálja a 'Bevezető' link alatt.