Bizonyítvány

Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésének feltételei

A vizsgázó szóbeli államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerez, ha az adott szinten megfelelt mind a beszédértést, mind a beszédkészséget mérő vizsgarészeken. A vizsgázó vizsgája akkor sikeres, ha az adott vizsgán a szerezhető összpontszám 60%-át elérte, ezen belül mindkét nyelvi készségben külön-külön el kell érnie a 40%-os teljesítési minimumot.

A vizsgázó írásbeli államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerez, ha az adott szinten megfelelt mind az írott szöveg értését, mind az íráskészséget, mind a közvetítést mérő vizsgákon. A vizsgázó vizsgája akkor sikeres, ha az adott vizsgán a szerezhető összpontszám 60%-át elérte, ezen belül minden egyes nyelvi készségben külön-külön el kell érnie a 40%-os teljesítési minimumot.

Komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt akkor kaphat a vizsgázó, ha az adott szinten mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgája sikeres. A vizsgázó vizsgája akkor sikeres, ha az adott vizsgán a szerezhető összpontszám 60%-át elérte, ezen belül minden egyes nyelvi készségben külön-külön elérte a 40%-os teljesítési minimumot.

A vizsgázó akkor is kaphat komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt, ha nem egy vizsgaidőszakban szerzi meg a szóbeli és az írásbeli államilag elismert nyelvvizsgát. Az oktatási miniszter 20/2002. (V. 11.) OM rendelete alapján ugyanis a különböző vizsgaidőszakokban tett részvizsgák, (részvizsgák: államilag elismert szóbeli és államilag elismert írásbeli vizsgák) időkorlát nélkül egyesíthetők komplex államilag elismert nyelvvizsgává. A rendelet kimondja, hogy részvizsgák egyesítése esetén az egyenértékű vizsgatípus meglétéről a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ – kérelemre – igazolást ad ki, mely az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes.

 

A bizonyítványt a sikeres vizsgáról a vizsgaesemény időpontjától számított 60 napon belül tértivevényesen postázzukA vizsgázó személyesen is átveheti bizonyítványát a Vizsgaközpontban, amennyiben ezt a bizonyítványok postázásának időpontjáig kérelmezi.

Ha a vizsgázó a nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállítástól számított egy éven belül nem veszi át, a Vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt megsemmisíti. Ebben az esetben a nyelvvizsga-bizonyítványról az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ hatósági igazolványt ad ki a nyelvvizsga-bizonyítvány jogosítottjának kérelmére.

A Vizsgaközpont külön kérésre térítésmentesen betétlapot állít ki a nyelvvizsga-bizonyítványhoz, mely tartalmazza a részvizsgák eredményeit és a vizsgán mért készségekben elért eredményeket. Amennyiben Ön sikeres vizsga esetén szeretne ilyen betétlapot kapni a bizonyítványába, kérjük, jelezze felénk emailben a felülvizsgálati időszak végéig. Email címünk: nyelvvizsga_kozpont@uni-nke.hu