Általános nyelvi témakörök

Általános nyelvi témakörök az ARMA katonai szaknyelvi nyelvvizsgán

 

ALAPFOK

1. Bemutatkozás, család
(személyes adatok, családtagok bemutatása, külső és belső tulajdonságok leírása, családi ünnepek)

2. Munka, munkahely
(a vizsgázó jelenlegi munkahelye, feladatköre, munkatársak bemutatása)

3. Tanulás
(a vizsgázó végzettsége, iskolái, kedvenc tantárgyai, iskolai élményei)

4. Lakás, lakókörnyezet
(a vizsgázó jelenlegi lakóhelye, lakás bemutatása, berendezés, ideális lakás)

5. Hobbi, hasznos elfoglaltságok, kultúra, művelődés
(sport, mozi, zene, olvasás, televízió, színház, számítógép, internet)

6. Vásárlás és szolgáltatások
(boltok típusai, élelmiszer boltok és áruházak részlegei, a vizsgázó vásárlási szokásai, levélfeladás, pénzváltás)

7. Orvosnál
(közérzet, gyakoribb betegségek, orvosi vizsgálat)

8. Szabadság, pihenés
(a szabadság ideje, a pihenés formái, a vizsgázó utazási élményei)

9. Idõjárás
(évszakok jellemzői, éghajlat, öltözködés)

10. Utazás, tömegközlekedés 
(utazás városi tömegközlekedési eszközökkel, autóval és taxival, külföldi utazás)

11. Sport
(sportágak, a vizsgázó kedvenc sportágai, sportolási lehetőségek)

12. Barátság, vendégség
(vendégségi szokások, vendégségi alkalmak: születésnap, névnap, évforduló stb.)

13. Étkezés, étterem
(étkezések, a vizsgázó kedvenc ételei, magyaros ételek, étkezés étteremben)

 

 

KÖZÉPFOK

A középfokú vizsga témakörei részben magukban foglalják az alapfokú vizsga témaköreit, de természetesen ezen a szinten az adott témakörök magasabb szintû kifejtését várjuk el a szintnek megfelelõ nyelvi megoldásokkal.

1. Bemutatkozás, család 
(személyes adatok, család, rokonok bemutatása, családi ünnepek, generációk együttélése, válások okai)

2. Munka, munkahely
(a vizsgázó munkájának, munkahelyének leírása, elõmeneteli lehetõségek, a pályaválasztás problémái, népszerû foglalkozások, munkanélküliség)

3. Tanulás
(a vizsgázó iskolai végzettsége, iskolatípusok Magyarországon és a célnyelv országában, iskolai hagyományok, állami és magániskolák közti különbségek, a nyelvtanulás fontossága)

4. Lakás, lakókörnyezet
(a vizsgázó lakókörnyezetének infrastruktúrája, nevezetességei, generációk együttélése, munkák a házban és a ház körül, lakásszerzés lehetõségei)

5. Hobbi, hasznos elfoglaltságok, kultúra, művelődés
(szabadidő eltöltése: könyvek, színház, mozi, koncert, TV, sport, újság, számítógép, internet)

6. Vásárlás és szolgáltatások
(Vásárlási lehetőségek, tapasztalatok, az üzletek típusai, reklámok előnyei/hátrányai, fodrász, posta, bank stb.)

7. Orvosnál, egészségügy
(betegségek, a betegségek megelőzése, egészséges életmód, orvosi szolgáltatások)

8. Szabadság, pihenés
(Aktív/passzív pihenés, üdülési szokások, utazási élmények)

9. Közlekedés
(közlekedési eszközök, a tömegközlekedés előnyei/hátrányai, közlekedési gondok, balesetek okai és megelőzése)

10. Sport
(egyéni/tömegsport/versenysport, a vizsgázó kedvenc sportja, a sport szerepe mindennapi életünkben)

11. Társas kapcsolatok, barátság, vendégség
(közös programok, barátság, a barát legfontosabb jellemzői, kapcsolattartás barátokkal, ismerősökkel)

12. Utazás külföldre
(az utazás előkészületei, utazási élmények, utazási formák, szálláslehetőségek, utazási irodai szolgáltatások)

13. Étkezés, étterem
(a vizsgázó kedvenc ételei, a magyar konyha jellegzetességei, a célnyelvi ország(ok) konyhájának jellegzetességei, étkezési szokások, kedvenc étterme, egészséges étkezés)

14. Magyarország és a célnyelvi ország(ok)
(alapvetõ földrajzi és történelmi ismeretek, kulturális értékek, szokások, ünnepek)

 

 

FELSŐFOK

A felsőfokú vizsga témakörei részben magukban foglalják a középfokú vizsga témaköreit, de természetesen ezen a szinten az adott témakörök magasabb szintű kifejtését várjuk el a szintnek megfelelő nyelvi megoldásokkal.

1. Család
(a hagyományos és a hagyományostól eltérő családmodellek, a gyermekvállalás és gyermeknevelés főbb kérdései, a családok helyzete a mai Magyarországon, a válás és következményei, a csonka családok, generációs problémák)

2. Munka, foglalkoztatás
(pályaválasztás, a pályakezdők problémái, álláskeresés, szakmai karrier, továbbképzés és átképzés, különbségek az egyes foglalkozások között, munkavállalás külföldön, munkanélküliség)

3. Oktatás, képzés 
(a magyarországi és a célnyelvi oktatási rendszerek, hatékonyság, eredményesség és esélyegyenlőség az oktatásban, az egész életen át tartó tanulás, a nyelvoktatás főbb kérdései, korszerű technológiák alkalmazása az oktatásban)

4. Lakóhely, lakókörnyezet 
(a lakáshelyzet alakulása a mai Magyarországon, az otthonteremtés lehetőségei és problémái, ez egyes lakástípusok előnyei és hátrányai, az ideális otthon és lakókörnyezet, a hajléktalanság)

5. Szórakozás, művelődés, kommunikáció 
(szórakozási lehetőségek otthon és az otthonon kívül: színház, mozi, koncertek, irodalom, kiállítások, klubok stb., a tömegkommunikáció fajtái, szerepe és hatása, tömegtájékoztatás és véleményformálás)

6. Egészségügy 
(a magyar egészségügy helyzete, az egészségügyi reform, a lakosság egészségi állapota és az azt meghatározó kockázati tényezők, tipikus egészségi problémák és betegségek, a prevenció szerepe, alternatív gyógymódok és természetgyógyászat, egészségtudatos nevelés)

7. Étkezés 
(egészséges és egészségtelen táplálkozás, a helytelen táplálkozás következményei, a magyar és a célnyelvi konyha jellemzői, étkezési szokások Magyarországon és a célnyelvi ország(ok)ban), otthoni és éttermi étkezés, vegetarianizmus)

8. Környezet, környezetvédelem 
(környezeti katasztrófák, környezeti ártalmak, környezet- és természetvédelem, a környezetszennyezés következményei, környezettudatosság, a környezetvédő egyesületek és szervezetek tevékenysége, alternatív energiaforrások, hulladékhasznosítás)

9. Társadalom és gazdaság 
(hazánk és a célország(ok) társadalma és gazdasága, az életszínvonal alakulása, a munkaerőpiac, társadalmi problémák: elszegényedés, munkanélküliség, bűnözés, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, előítéletek és diszkrimináció, szenvedélybetegségek stb.)

10. Magyarország és a célnyelvi ország(ok) 
(politikai berendezkedés, a magyar és a célnyelvi kultúra jellemzői, kulturális különbségek, globalizáció, nemzetközi integráció)