A vizsga menete

A vizsga menete

Minden vizsga megkezdése előtt a vizsgázók ÉRVÉNYES fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, MH szolgálati igazolvány) igazolják személyazonosságukat.

 

ÍRÁSBELI VIZSGA

Az ARMA írásbeli vizsga minden szinten, minden nyelvből ugyanazon a napon történik. A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt legkésőbb 15 perccel meg kell jelennie a vizsgaértesítőben megadott helyszínen. A vizsgaterembe történő belépéskor minden vizsgázó saját nevére szóló azonosító matricákat kap.

Az írásbeli vizsga során a vizsgázó borítékban kapja kézhez az írásbeli vizsgafeladatokat.  A vizsga megkezdése előtt a vizsgázó a vizsgafelügyelők utasításai alapján elvégzi a vizsgával kapcsolatos adminisztratív teendőket: ellenőrzi a matricán szereplő adatai helyességét, kijavítja az esetleges hibákat és felragasztja a dolgozatok kódolásához szükséges matricákat a megfelelő helyre.

A vizsgázó a vizsga teljes időtartama alatt köteles a személyazonosító igazolványát és az adatlapját a padján tartani.

Az írásbeli vizsga első részében a nyelvtani és lexikai ismereteket ellenőrző teszt kerül kitöltésre. A TESZTHEZ SZÓTÁR NEM HASZNÁLHATÓ. A nyelvtani tesztet a vizsgafelügyelők alapfokon 20 perc, közép és felsőfokon 30 perc után bekérik. Ezt követően folytatható az írásbeli vizsga többi része (2., 3., 4. feladat), amelyhez már ENGEDÉLYEZETT A SZÓTÁR HASZNÁLATA.

A vizsgákon kereskedelmi forgalomban kapható, nyomtatott, egynyelvű, kétnyelvű, általános és katonai szótár használata engedélyezett. Elektronikus szótár nem használható. Szótárról a vizsgázónak saját magának kell gondoskodnia. A Vizsgaközpont szótárt nem biztosít. A szótár nem tartalmazhat saját bejegyzést, vagy bármilyen segédanyagot. A vizsgázó által használt szótárt a vizsgafelügyelő a vizsga teljes időtartama alatt ellenőrizheti.

A vizsga végén a vizsgázó a vizsgadolgozatot hiánytalanul visszahelyezi a borítékba és átadja a vizsgafelügyelőnek, aki ellenőrzi a boríték tartalmát és a vizsgázó személyazonosságát.

 

Vizsgázói vélemények

Minőségbiztosítás céljából a Vizsgaközpont bevezetett egy online vizsgázói elégedettséget mérő kérdőívet, mely segítségével a Vizsgaközpont visszajelzést szeretne kapni a vizsgázóktól nyelvvizsgájukkal kapcsolatos tapasztalataikról. A kérdőív a Vizsgaeredmények menüpont alatt a vizsgaeredmény megtekintésekor érhető el.

 

SZÓBELI VIZSGA

Az ARMA szóbeli vizsga két részből áll: a gépi hang értése (labor) és a beszédkészséget mérő vizsgarészből.

Gépi hang értése (Labor)

A gépi hang értése vizsgarészre a Vizsgaközpont akkreditált nyelvi laborjaiban kerül sor a SZÓBELI vizsga napján. A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt legkésőbb 15 perccel meg kell jelennie a vizsgaértesítőben megadott helyszínen. A labor vizsga során a vizsgázó a hanganyagot fejhallgatón keresztül hallgatja meg. A vizsgázó mind a három szinten minden szöveget kétszer hallgathat meg. A hanganyag a vizsgafeladatokon felül az összes instrukciót és az egyes meghallgatások közötti szüneteket is tartalmazza.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgafelügyelő próbahallgatást végez, mely során a vizsgázó beállíthatja a megfelelő hangerőt és jelezheti a vizsgafelügyelőknek, ha a fejhallgató nem megfelelően működik. A vizsgázó borítékban kapja kézhez a vizsgafeladatokat.  A vizsgával kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzése után kezdődik meg a vizsga.

A vizsgázó köteles az adatlapot és a személyazonosító igazolványt a vizsga teljes időtartama alatt az asztalán tartani.

A vizsga végén a vizsgázó a vizsgadolgozatot hiánytalanul visszahelyezi a borítékba és átadja a vizsgafelügyelőnek, aki a beszedéskor ellenőrzi a boríték tartalmát és a személyazonosságot.

 


Beszédkészség

A beszédkészséget mérő vizsgarész a Vizsgaközpont akkreditált vizsgatermeiben zajlik. A vizsgázónak a vizsgaidőpont előtt legkésőbb 15 perccel meg kell jelennie a vizsgaértesítőben megadott helyszínen.

A vizsga elején a vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről. A vizsga rövid bemelegítő társalgással indul, majd a vizsgaszintnek megfelelő feladatokkal folytatódik. A szóbeli vizsgán a vizsgabizottságok létszáma minden szinten 2 fő.

A vizsga befejezése után a vizsgáztatók a vizsgaterem ajtajára kifüggesztik a tájékoztató jellegű eredményeket.

A szóbeli vizsgáról hangfelvétel készül.